Workshop

Al eens gehoord van deze statement? ‘Bemiddelen = Onderhandelen?’ en ‘Onderhandelen = Bemiddelen?’

Hier een voorbeeld van een workshop dat door een bemiddelingsbureau gegeven kan worden. Inhoudelijk gaat het om het volgende:

Wat is het?

 • Interactieve bijeenkomst waarin u inzicht krijgt in de principes van bemiddeling.
 • Bijeenkomst waarin u zelf ervaring opdoet met onderhandelen en inzicht krijgt in valkuilen.
 • U gelegenheid krijgt om een eigen praktijkcasus in te brengen en die te bespreken.
 • De mogelijkheid krijgt om uw netwerk verder te vergroten; het aantal deelnemers per groep is maximaal 5, 10, 15 of 20 personen.

Wat is het resultaat?

 • Motiveert u tot een andere aanpak om een geschil op te lossen.
 • Stimuleert u om sneller een dreigend conflict bespreekbaar te maken.
 • Maakt dat het samenwerkingsverlies beperkt wordt.
 • Zorgt voor een goede balans tussen arbeidsvreugde en arbeidsrendement.
 • U ontvangt praktische tips die u direct kunt toepassen.

Wat kost het?

 • Een minimale tijdsbesteding van nog geen dagdeel.
 • De bijeenkomst kan gratis zijn.