Kosten

Afhankelijk van de vervolgstappen moet u rekening houden met kosten. Mogelijk valt een vervolgtraject binnen uw rechtsbijstandsverzekering. Ook andere mogelijkheden van kostenreductie worden bekeken met een bemiddelaar.