Oplossingen

Wat gebeurd er na bemiddeling? Het resultaat is dat u een gedragen advies krijgt over de vervolgaanpak. U heeft daarmee ook invloed op de kosten.

  • Stimuleren:     Een bemiddelaar stimuleert u om het probleem zelf op te lossen.
  • Adviseren:      Een bemiddelaar adviseert u hoe u het conflict op kunt lossen.
  • Coachen:        Een bemiddelaar brengt u in contact met een coach die u ondersteunt in het oplossingstraject.
  • Bemiddelen:   Een bemiddelaar brengt u in contact met een onafhankelijke en neutrale mediator die partijen in het proces ondersteunt, zodat u samen tot een oplossing komt.
  • Beslissen: Samen met een bemiddelaar komt u tot de conclusie dat uw zaak het best voorgelegd kan worden aan een arbiter of rechter die een beslissing neemt.

Na de bemiddeling; carrière switch

Het kan zijn dat u bij een werkgerelateerd conflict op wilt gaan naar een professional die u hierbij kan helpen. Een loopbaancoach is iemand die u kan helpen om alles op een rijtje te zetten. Lees verder op deze website www.loopbaancoach-info.nl