Voor ondernemers

Bemiddeling heeft u veel te bieden. Kom daar vandaag nog achter. Het contact opnemen met een specialist zal u helpen een arbeidsconflict sneller op te lossen.

Klanten en leveranciers

 • diensten en producten
 • leveringsovereenkomsten

Samenwerkingspartners

 • huur- en verhuurovereenkomsten
 • overeenkomsten algemeen
 • overnamevraagstukken
 • samenwerkingsovereenkomsten

Medewerkers

 • arbeidsovereenkomst
 • ontslag
 • ziekte en inzet arbeid
 • zwangerschap en werk

Overige stakeholders

 • branche organisaties
 • protestorganisaties
 • vergunningverleners
 • overheid en andere publiekrechtelijke organen