Hoe is de aanpak?

De complexheid van het onderwerp bepaalt of een persoonlijk en vrijblijvend gesprek zinvol is en waar dat het best plaats kan vinden. Eventueel kunnen vragen ook telefonisch beantwoord worden.

Iedere situatie is anders en er zal maatwerk geleverd worden, maar in hoofdlijnen ziet de aanpak er als volgt uit:

  • Er wordt een gedegen diagnose van uw vraagstuk uitgevoerd.
  • De reeds genomen stappen betreffende het vraagstuk worden geanalyseerd.
  • Een concept advies wordt met u besproken en dan definitief gemaakt. Er worden duidelijke afspraken gemaakt.

Verder wordt gekeken of een vervolgtraject binnen uw rechtsbijstand verzekerd is. Ook andere mogelijkheden worden bekeken zodat voor u de kosten zo
laag mogelijk zijn.