Voordelen bemiddeling

Afhankelijk van het traject, kunnen de volgende voordelen voor u van toepassing zijn:

  • Als u dat wenst kunt u gemakkelijker onpartijdig en neutraal blijven.
  • Als u een doorverwijzing doet waarbij tot een door alle betrokken partijen
    gedragen oplossing gekomen wordt, heeft dat ook voor u meerwaarde.
  • U geeft op een passende manier inhoud aan ’twee meten meer dan een’.
  • Ondanks dat u geen directe betrokkenheid met een conflict op de werkvloer heeft, heeft een oplossing daarvan positieve gevolgen voor de werksfeer.
  • Als impasses doorbroken worden, heeft dat positieve gevolgen voor resultaat- en bedrijfsontwikkeling en daarmee ook voor uw eigen dienstverlening.